Kust, fjäll, skog eller sjö? – VärsåsVillan

Så bygger vi

Kust, fjäll, skog eller sjö?

2Kust

Ett arkitektritat hus anpassas efter tomten och efter den omgivande miljön. Därför presenterar vi en rad hustyper som vi anpassat för de speciella förhållanden som råder där de flesta fritidshus uppförs i Sverige – vid kusten, på fjället, i skogen eller vid en sjö. Vi har valt att presentera dem i kategorier eftersom vi vill visa exempel på de unika lösningar som kan krävas av arkitekturen i helt olika omgivningsmiljöer.

Det innebär inte att ett hus som vi presenterat som ett fjällhus, inte kan placeras vid kusten eller vice versa. En av VärsåsVillans största styrkor är vår förmåga och vilja att anpassa våra hus efter de unika ­önskemål du har. Det kan innebära förändringar i planlösningar, fönstersättningar och fasader – det mesta är ­möjligt.

Välkommen till våra försäljningskontor med dina önske­mål!