Visningar – VärsåsVillan

Visningar

Rutiner angående Covid-19 i samband med våra visningar

Vårt mål är att upprätthålla vår verksamhet så normalt som möjligt och samtidigt säkra våra medarbetares och kunders hälsa. Därför uppmanar vi alla till extra försiktighet och att inte utsätta er själva eller andra för onödiga risker genom ett ogenomtänkt handlande. I allmänhet hänvisar vi till de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur du ska skydda dig själv och andra från smittspridning av coronavirus Covid-19.

För att minska risken för smittspridning i samband med våra visningar har vi valt att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Vi undviker handskakningar.
  • Vi begränsar antalet personer som befinner sig i visningshusen samtidigt.
  • Så långt det är möjligt erbjuder vi handsprit vid ingången till varje hus.
  • VärsåsVillans säljare som har befunnit sig i ett riskområde de senaste 14 dagarna, alternativt känner sig sjuka, närvarar inte vid visningen.
  • Om du har varit i ett riskområde under de senaste 14 dagarna eller känner dig sjuk, ber vi dig vänligen inte besöka något av våra visningshus.
  • Du kan självklart kontakta våra säljare för att höra om det finns möjlighet till privat visning eller om du har några andra frågor. Se kontaktuppgifter under respektive visning.

Observera att enstaka visningar tyvärr kan komma att ställas in vid sjukdom och dylikt.

Välkommen till oss!